سیاست های Hawkish و Dovish چه هستند ؟
اخبار فارکس

سیاست های Hawkish و Dovish چه هستند ؟

Hawk یا شاهین، کسی است که از سیاست پولی سختگیرانه تر، که به معنی افزایش نرخ بهره است، با هدف کنترل تورم، طرفداری می کند.

 دغدغه آنها رشد اقتصادی نیست زیرا نرخ بهره بالاتر، وام گیرندگان را دلسرد و پس انداز کنندگان را تشویق میکند.

نرخ های بهره بالاتر تأثیر منفی بر ارزش سهام و شاخص های سهام در اقتصاد آسیب دیده می زند، زیرا سرمایه گذاران سهام خود را به نفع اوراق قرضه می فروشند، که این به عنوان سرمایه گذاری هایی با ریسک پایین تر در نظر گرفته می شود که اکنون به دلیل افزایش نرخ ها بازده بیشتری دارند.

این می تواند به نوبه خود باعث افزایش واحد پول آن اقتصاد شود.

شاهین و کبوتر اصطلاحاتی است که تحلیلگران و بازرگانان برای دسته بندی اعضای کمیته های بانک مرکزی با توجه به جهت رأی گیری احتمالی آنها قبل از جلسات سیاست های پولی استفاده می کنند.

شاهین ها کسانی هستند که می خواهند نرخ بهره بالاتری را ببینند، در حالی که کبوترها کسانی هستند که ترجیح می دهند نرخ بهره پایین بماند.

شاهینی بودن یا Hawkish به یک لحن زبانی هنگام توصیف موضع یا دیدگاه تهاجمی در مورد یک عمل یا واقعه اقتصادی خاص، اشاره دارد.

در فارکس، اصطلاحات شاهینی (Hawkish) و کبوتری (Dovish) به نگرش مقامات بانک مرکزی در مورد مدیریت تعادل بین تورم و رشد اشاره دارد.

  Dovish یا پرنده ها، کسانی هستند که از سیاست پولی شل تر، که به معنای پایین آوردن نرخ بهره با هدف تقویت رشد اقتصادی است، طرفداری می کنند.

این کار باید هزینه ها و اشتغال را افزایش دهد و به اقتصاد سود برساند اما، این امر با خطر افزایش تورم همراه است.

نرخ بهره پایین تر، سرمایه گذاران را ترغیب می کند سرمایه خود را به دارایی هایی با ریسک بالاتر منتقل کنند و پس انداز کنندگان را منصرف میکند. این می تواند تأثیر مثبتی بر ارزش سهام و شاخص های سهام در اقتصاد داشته باشد.

کاهش نرخ بهره باعث می شود که اوراق قرضه دولتی از جذابیت کمتری برای سرمایه گذاران خارجی برخوردار شود. این کار کاهش تقاضا برای ارز کشور را به دنبال دارد و باعث سقوط ارز می شود.

شاهین و کبوتر اصطلاحاتی است که تحلیلگران و معامله گران بازار برای دسته بندی اعضای کمیته های بانک مرکزی براساس جهت رأی گیری احتمالی آنها قبل از جلسات سیاست های پولی استفاده می کنند.

شاهین ها کسانی هستند که می خواهند نرخ بهره بالاتری را ببینند، در حالی که کبوترها کسانی هستند که ترجیح می دهند نرخ بهره پایین بماند.

 Dovish یا پرنده ای بودن به یک لحن زبانی خاص هنگام توصیف موضع یا دیدگاه غیر تهاجمی درمورد یک اصل یا واقعه اقتصادی خاص اشاره دارد.

در فارکس، اصطلاحات شاهینی (Hawkish) و کبوتری (Dovish) به نگرش مقامات بانک مرکزی در مورد مدیریت تعادل بین تورم و رشد اشاره دارد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

مطالب مرتبط